Pada demo ini, merupakan sebuah program untuk mengetahui nama komputer pada PC atau Laptop yang digunakan dengan memasukan inputan IP Address. dalam program demo ini menggunakan netbeans 7

Gambar diatas merupakan coding program. dalam program inputan IP Address ini terdapat kesalahan.

 

 

Advertisements